Akadálymentesítési beállítások

Széchenyi Terv Plusz


Segítség egy gombnyomással!
Jogi nyilatkozat

A gondosora.hu weboldalt a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működteti.

Székhely: 1138 Budapest, Esztergomi út 31-39. HUB3. épület  

Cégjegyzékszám: 01-09-380507
Adószám: 29137859-2-41

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. Jogi nyilatkozat:

1.1. A gondosora.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1.2. A gondosora.hu weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt. A weboldalon elérhetővé tett tartalom tekintetében, illetve a linkek segítségével elérhető egyes szolgáltatások tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül szolgáltatónak, ezekkel kapcsolatban a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.

1.3. A gondosora.hu weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

2. Szerzői jogvédelem:

2.1. A gondosora.hu weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak.

2.2. A gondosora.hu weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

3. A honlap használatának feltételei:

3.1. A gondosora.hu honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

3.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

4. Felelősség a szolgáltatásért:

4.1. A Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törekszik a gondosora.hu weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.

4.2. A gondosora.hu weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

4.3. A Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem garantálja a gondosora.hu weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

5. Adatvédelem:

5.1. A Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.

5.2. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

6. Jogkövetkezmények:

6.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és bűntetőjogszabályokban, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt – jogi lépéseket.

6.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.